Prace naziemne

Podjęliśmy się wykonanie wykopu pod podciągnięcie instalacji ściekowej do biura.